Özlem Tarım olarak 35 yılı aşkın süredir hayvancılığa hizmet veriyoruz. Kaliteli yem üretimine verdiğimiz önemi sahip olduğumuz ISO-9002 tescilli belgesiyle de kanıtlıyor, yolumuza devam ediyoruz. Bu yolculukta attığımız adımlardan biri de Avrupa'nın Tarım ve Hayvancılık alanındaki yenilikleri ve araştırmalarıyla tanınan Sourches Çiftliği ile yaptığımız iş birliği. Bu iş birliği ile ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Sourches Araştırma ve Geliştirme Çiftliği, tarım ve hayvancılık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda çalışan bir araştırma ve geliştirme merkezidir.

demo 

Sourches ile Tanışın

Sourches Araştırma ve Geliştirme Çiftliği, "çiftçiliğin ve toplumun buluşma noktası olma" misyonuyla 1958 yılında kurulmuştur. Sourches Araştırma ve Geliştirme Çiftliği, 60 yılı aşkın süredir hayvan besiciliği ve yetiştiriciliği alanında tartışmasız bir referanstır olup; etkisi kanıtlanmış çalışmalarıyla kendisini tüm dünyaya kabul ettirmiş bir kuruluştur.

Sourches, Avrupa'nın hayvan besleme alanındaki ilk özel Araştırma ve Geliştirme Çiftliği’dir. ISO 9001 sertifikasına sahip olan kuruluş, çalışmalarını hayvanlar ve hayvan besiciliği alanlarında yapmaktadır. Çiftlik, uygulamalı araştırma çalışmalarını, kapsamlı ve faydacı bir yaklaşımla sürdürmektedir. Kurumun Avrupa çapında, ulusal ve uluslararası düzeyde fayda sağlayan çalışmaları ve araştırma programları aşağıda yazılı bulunan kuruluşlarla yakın işbirlikleri kurularak gerçekleştirilmektedir:

  • • Temel araştırma kuruluşları
  • • Gıda üreticisi büyük firmalar
  • • Bitki dünyasının şirketleri
  • • Üniversiteler

 

Sourches Araştırma ve Geliştirme Çiftliği’ne Groupe Avril ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Fransız Gıda Üreticileri, hayvan beslemesinde ve tarımsal gıda zinciri ürünlerindeki yem kalitesinde dünyanın lider markası Sanders’in keşfettiği yenilikleri inceleyip geliştirmektedir. Sourches, yeni teknikleri ve ürünleri uygulamalı tarım ve yetiştiricilik koşullarında test eder. Bu doğrultuda alanında uzman ekiplerle çalışır ve şirketler için yürüttüğü tüm testleri büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde gerçekleştirir.

Kurum tarafından gerçekleştirilen her türlü bilimsel keşif ve teknolojik gelişme, çiftçilerle, tarım uzmanlarıyla, öğrencilerle, lise öğrencileriyle, ortaklarla, kurumlarla ve medya kuruluşları bünyesindeki kanaat önderleri ile paylaşılmaktadır. Sourches, düzenlediği konferanslar, ziyaretler ve eğitim kursları aracılığıyla sahip olduğu bilgilerin aktarımını sürdürülebilir hale getirmiştir. Kurum sergilediği şeffaf tutumu ile; bireylerin dolayısıyla toplumların ve ülkelerin sağlıklarını, kaynaklarını ve ekonomilerini etkileyen bu denli önemli konularda halka olan sorumluluğunu yerine getirmektedir.


TARLADAN TABAĞA CEVAPLAR
 
Sourches Araştırma ve Geliştirme Çiftliği, tarımdaki ve toplumdaki değişimlere eşlik ve öncülük etmektedir. Sourches, gıda yetiştiriciliği ve dağıtım şartnamesinin çeşitliliğine ve özel koşullarına cevap vermek adına besin uzmanlığını gözler önüne sermektedir.
 
Ayrıca Sourches, aşağıda yazılı bulunan hususlar için yenilikçi çözümler de sunmaktadır:
 
• İzlenebilirlik ve gıda güvenliği
• Çeşitlilik, yem ve gıda kalitesi
• Yetiştiricilik çalışmalarının basitleştirilmesi
• Hayvan refahı
• Çevrenin korunması
• Doğal kaynakların yönetimi

 

Sourches Yenilik ve Araştırma Çiftliği’nin Önem Verdiği Konular

 

Deneyim ve Yenilik

Sourches Çiftliği'nin teknik ve ekonomik performans ile ilgili çalışmaları, üretim giderlerini azaltmaya ve hayvansal ve bitkisel ürünlerin kalitesini artırmaya yöneliktir. Çiftlik, deneysel faaliyetlerinde çevreye saygıyı ve hayvan refahını sistematik olarak göz önünde bulundurmaktadır. Ele alınan araştırma konuları, tarla çalışmaları ve tarımsal gıda zincirleri ile doğrudan bağlantılıdır.

Sanders araştırma ekibi, aşağıda yazılı bulunan uygulamalı araştırma konuları üzerinde çalışmaktadır:

• Devam etmekte olan teknik ve bilimsel izleme
• Tarımsal gıda konusunda en büyük şirketler ile bağlantı olarak çalışan Glon Groupe’un ekibinin beklentileri ve iş birliği çalışmaları
• Fransa’nın her yanından alınan bilgilerinin tarla ekipleri tarafından değerlendirilmesi
• Sanders AR-GE Kulübü tarafından ortaya konulan görüşler (ürün bazında özel bilgilere sahip gruplar)

Yayımlanmadan önce, Sanders’e gelen besinler ve yetiştirici teknikleri ile ilgili edinilen bilgiler deney aşamasında tarlalarda test edilerek araştırılmıştır. Sanders’in ortağı olan çiftçiler ağı, tüm Fransa’ya yayılan pilot işletmelerde, farklı yerel bağlamlarda ve faklı işletme koşullarında yenilikleri denemektedir. Bu seçilmiş yetiştiriciler tarafından paylaşılan deneyimler, teknisyenler ve araştırmacılar için devamlı bir ilham ve ilerleme kaynağı oluşturmaktadır.

demoEğitim

Sourches Çiftliği, bilgilerin verildiği ve paylaşıldığı bir yerdir. Fransız Ziraat Mühendisliği öğrencileri ve çiftçiler buraya staj görmek ve öğrendiklerini mükemmelleştirmek amacıyla gelirler; Fransa’daki uygulamalar hakkında bilgi edinirler.

Bilgi

Sourches tarafından yürütülen çalışma sonuçları, yayınların ve düzenli iletişimin konusunu teşkil etmektedir. Bu çalışma sonuçları özel basın ve uygulayıcılar ile Sanders bünyesindeki ağ tarafından aktarılmaktadır. Sourches ekibi tüm Fransa çapında organize edilen çok sayıda çiftlik ziyareti fırsatıyla üretici ile doğrudan bağlantı kurmaktadır.

Daha İyiyi Üretme

Sourches, çiftçiler için, toplum için ve en önemlisi de doğanın sürdürülebilir olması için her zaman en iyiyi en zararsız şekilde üretme misyonunun uygulayıcısı olmaya özen göstermektedir. Çiftliğin bu amaç doğrultusunda üzerine eğildiği farklı olayların ikisinden örnek olarak kısaca bahsedebiliriz: Çevre ve besicilik ile ilgili sorunların su yüzüne çıkmasının ardından (ESB, dioksine...), hayranlık uyandıran performans, vatandaşlarımız tarafından menfi olarak algılanmıştır. Sourches dengeli ve sorumluluk sahibi bir gelişme sağlamak için çiftçiler ile halk arasında arabulucu bir politika izlemektedir. Araştırmacılar otlardaki fosforun tek midelilerde sindirilmesini sağlayan ilk fitazları test etmiş, iki aşamalı besleme konusunu ortaya koymuşlardır. Bu tip beslenme eğilimi gözeneklerin büyümesini, suyun kirlenmesinde en önemli iki etmen olan azot tutulmasının ve fosfor etkisinin azalmasını sağlamıştır. Etten elde edilen unların yasaklanması (PESB krizi, 2000) ve hububat fiyatlarının artmasından sonra (2007 - 2008) Sourches, Fransız yetiştiricilere derhal alternatif performans sağlayıcılar önerme yoluna gitmiştir.